Siguria dhe Klinika
Siguria dhe Klinika

Siguria dhe Klinika

27/11/2018 - 15:54

Ne jemi të angazhuar për zhvillimin, zbatimin, mirëmbajtjen dhe përmirësim e vazhdueshëm të strategjive dhe proceseve për të siguruar që të gjitha aktivitetet dhe procesi teknologjik të zhvillohet në nivelin më të lartë të performancës të sigurisë dhe përmbushjes së standardeve ndërkombëtare. Synimet e Departmentit të Sigurisë dhe Klinikës janë:

  • Ulja e rasteve të lëndimeve në ZERO
  • Kontrolli "dita në ditë" të sjelljes në sigurinë e punonjësve dhe kontraktorëve për të siguruar që rregullat e sigurisë të respektohen dhe pajisjet personale të sigurisë të jenë duke u përdorur si duhet;
  • Të rrit ndërgjegjësimin e punonjësve të masave të emergjencës, duke zbatuar një program trajnues sipas nevojave dhe specifikimet për çdo njësi në fabrikë, dhe këtë vit numri i të trajnuarve për siguri ishin 310 (60% e planit vjetor).

Trajnimi i ndihmës së parë është dhënë nga mjeku jonë për të gjithë punonjësit: Lëndimet në punë, shkelja e sigurisë nga punonjës/kontraktorë.

Image