Xehja

Xehja jone dorezohet permes FOB Santo Tomas de Castillas`- Puerto Barrios (Guatemala). Xehja jone nga Guatemala permban edhe nikel me perqindje te larte dhe hekur me perqindje te larte, e cila eshte e pazakonte per kete tip te xehes (profil saprolite). Ky komponim me perqindje relativisht te larte te hekurit, magneziumit dhe oksideve te kalciumit I kombinuar meperqindje relativisht te ulet te silicit( bazicitet te larte) lejon reduktim signifikant te shpenshimit specific te rrymes suaj.
Objektet e portit te Tomas de Castillas, pjese atlantike e Guatemala, jane modern dhe lejojn ngarkimin ne shkalle prej 12 000 toneve per dite.
Plani i portit lejon te pranohen anije te klasit deri ne 35 000 ton (Klase e madhesise se dobishme). Ne kemi kapacitet te ngarkojme deri 100 000 ton/muaj.

Quality Control Standard

Our quality control is based on the standard JIS8109 ‘Method for sampling and method for determination of moisture content of garnierite nickel ore’. This quality control ensures that the quality of the ore you receive complies to announced specifications.

Specifications

Element Typical (%) Indicative (%)
Fe 13-22 18.0
Ni 1.8 - 2.0 1.95
Co 0.03 - 0.05 0.04
Cr 0.9 - 1.1 1.0
CaO 1.0 - 2.0 1.5
MgO 16 - 22 18.0
Al2O3 2.0 – 3.5 2.7
SiO2 30 - 40 35.0
S < 0.05 0.05
P < 0.01 0.01
Moisture 32 - 37 35
TML**   38
Granulometric size classes (mm) Mass distribution (%)
+25 25
-25+9.5 25
-9.5 50

*data average from 3 million tons of ore received from Guatemala

**transportable moisture limit