Fe-Ni Granulat 16% deri 19% Ni

Ferronikeli është i prodhuar në formë të granulave dhe vazhdimisht shtohet në furra rrotulluese dhe furra elektrike. Çdo kg i ferronikelit ofron përafërsisht 5 deri 6kg të hekurit të pastër. Shtimi i hekurit të pastër ka përparësi të mëdha për industrinë e çelikut. Efekti i ftohjes në procesin e çelikut është dukshëm më i ulët se sa mbetjet e çelikut ose format e tjera të nikelit.

Physical Properties

FeNi granules are available in shot form:

Grain size: approx. 3 - 40 mm (95%)

Bulk density: 3.2 - 3.8 t/m3

Angle of repose: 40 - 50?

Granules are free from any source of radiation

Residual humidity: 0.2% max

The material shall be as free as possible from surface contaminants such as slag, sand, etc.

Packaging & Handling

Our ferronickel is developed for use in automatic handling and storage equipment. It is supplied in bulk in containers, big-bags in containers (2 tons), or in bulk. It can be added continuously and in exact quantities to all types of equipment in steelworks.

Our ferronickel granules can be handled by electro-magnets, buckets, belt conveyors, vibrating conveyors and bucket conveyors. Owing to the physical properties of granules, handling and cleaning out is without loss or pollution of the product. Therefore the cost handling is minimal.

Specifications

Element Contractual (%) Typical (%)
Ni 16 - 19 17
Co 1.0 max 0.6
Si 0.02 max 0.01
C 0.02 max 0.01
P 0.05 max 0.01
As 0.05 max 0.04
S 0.5 max 0.4
Cu 0.10 max 0.06
Cr 0.01 max 0.005
Fe Balance Balance