Uji

27/11/2018 - 15:37

Për shkak të angazhimit tonë, ne kemi ndërtuar kohët e fundit bazenin e sedimentimit dhe ndarësin e , vajrave në mënyrë që të trajtohen ujërat atmosferike. Ne kemi vënë të gjithë sistemin në funksion për të mbrojtur cilësinë e ujit.