Ajri

27/11/2018 - 15:14

NewCo Ferronikeli është i përkushtuar për të ruajtur cilësinë e ajrit përreth i Komunës së Drenasit, nëpërmjet monitorimit të emetimeve, dhe duke e mbajtur komunitetin të informuar siç duhet në lidhje me mjedisin tonë.
Ne jemi dëshmitarë të një modernizimi të gjithë filtrave (sistemeve të pastrimit) në fabrikë dhe në këtë mënyrë Ferronikeli është në përputhje me standardet ndërkombëtare dhe kombëtare në lidhje me mbrojtjen e mjedisit.