Toka – Skoria dhe Mbeturinat
Toka – Skoria dhe Mbeturinat

Toka – Skoria dhe Mbeturinat

27/11/2018 - 15:05

NewCo Ferronikeli është aktiv në ri-marrjen e hapësirave të prekura nga ndikimet e minierave, historikisht si dhe në tokat e ri-marra në pronësi vetanake. Ri-kultivimi dhe shpërndarja e farave dhe plehrave me aeroplan janë shembuj se si kompania është duke punuar në drejtim të përmirësimit të peizazhit.

Image