Raporti - VNM-së Deponia e skories në minierën e Çikatovës

10/10/2019 - 09:22

 

Ne linkun e meposhtem gjeni Raportin e VNM-së Deponia e Skories në minierën e Çikatovës:

https://www.dropbox.com/s/5ifd9x2217ejz3z/VNM_Deponia%20e%20skories%20n%C3%AB%20minier%C3%ABn%20e%20%C3%87ikatov%C3%ABs_30082019.pdf?dl=0