Raporti i VNM-së për përdorimin e materialit RDF në FRr

31/07/2019 - 15:21

Në linkun e mëposhtëm gjeni Raportin e VNM-së për përdorimin e materialit RDF në FRr:

https://www.dropbox.com/s/kez1jst14ysw9sz/Raporti%20i%20VNM%20per%20perdorimin%20materialin%20RDF%20ne%20FRr_final_28062019.pdf?dl=0