Shëndeti dhe Siguria

27/11/2018 - 16:12

Departamenti i Shërbimeve të Emergjencave (ESD) është një shërbim në vijën e par, përgjegjëse për të mbrojtur pronën e Ferronikelit, për të siguruar vazhdimësinë e prodhimit dhe për të siguruar ambient të sigurt pune për punonjësit.
Për të siguruar ekzekutimin e funksioneve thelbësore të departamentit, ESD numëron gjashtë njësi nën ombrellën e saj: sigurimi; siguria në punë, zjarrëfikësat, klinika, transporti dhe menaxhimi i mbeturinave.

Image