Ndërtimin e urës nga shkolla në punë
Ndërtimin e urës nga shkolla në punë

Ndërtimin e urës nga shkolla në punë

27/11/2018 - 16:19

Studentët janë të kënaqur me njohuritë e përgjithshme të marra si udhëhiqet kompania dhe ata të cilët ishin të përfshirë në punë praktike në prodhimin e metaleve. NewCo Ferronikeli vazhdon të organizojë ligjërata dhe vizita e studentëve në zonat respektive të prodhimit të metaleve dhe në funksionimin e kompanisë duke kontribuar në procesin e arsimit në Kosovë. Në baza të rregullta, NewCo Ferronikeli bashkëpunon me Universitetin e Mitrovicës duke marrë në fabrikë dhe duke i lejuar studentët për të mësuar në lidhje me procesin teknologjik, progresin që NewCoFerronikeli ka arritur gjatë dekadës së fundit në fushën e menaxhimit të kompanisë dhe funksionimin e saj, në mënyrë specifike të prodhimit.
Ata janë vazhdimisht duke u ligjëruar nga ekspertët e kompanisë mbi strukturën e menaxhimit të kompanisë, investimet në proces, projekte mjedisore, dhe të gjitha informatat tjera publike të cilat janë në interes të qytetarëve dhe publikut të gjerë. NewCo Ferronikeli gjithashtu merr student të huaj përmes programeve verore , në fusha të ndërlidhura, nga universitetet ndërkombëtare si nga Polonia, Finlanda, etj.